24/07/2018 – Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων – β΄ τρίμηνο 2018