23/07/2018 – Προσωρινή απαγόρευση παροχής υπηρεσιών πληρωμών στο «INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ελληνικα