22/03/2019 – Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών – Ιανουάριος 2019