22/01/2019 – Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Νοέμβριος 2018