20/714/22.6.2015 (ΦΕΚ Β/1494/16.7.2015) Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή