19/04/2019 – Παρουσίαση του Νομισματικού Προγράμματος 2019