19/02/2019 – Δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος