17/01/2019 – Κατάλογος Εκκαθαριστών Ασφαλιστικών Εκκαθαρίσεων που προβλέπεται στο άρθρο 237 του ν. 4364/2016