16/2/2017 Ο Πρόεδρος της Ε.Κ. Καθ. Χαράλαμπος Γκότσης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: Συζήτηση επί των Ετήσιων Εκθέσεων 2014 και 2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς