13/03/2019 – Κόμβος Καινοτομίας FinTech από την Τράπεζα της Ελλάδος