12/03/2019 – Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – Δεκέμβριος 2018