10/04/2019 – Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: 2018