1/704/22.1.2015 (ΦΕΚ Β/237/17.2.2015) Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία»