07/03/2019 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου