06/08/2018 – Τεσσαρακοστό έβδομο τεύχος του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος