03/01/2019 – Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Νοέμβριος 2018