01/02/2019 – Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Δεκέμβριος 2018