Χ.Α.: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2016, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΘΗΝΩΝ