Χωρίς ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα αναπηρικά επιδόματα του 2019