Φορολογικό σεμινάριο από την ΠΕΦΕ στις 20 Οκτωβρίου