Φορολογικές δηλώσεις – Στατιστικά στοιχεία [Πόσες υποβλήθηκαν, φόρος που καταλογίστηκε, πόσες ελέγχθηκαν, κ.λπ] – Έτος 1956

Ελληνικα