ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 649.13.02.2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚ

Ελληνικα