Υπ’ αριθμ. 452.19.02.2020_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Ελληνικα