Υπόμνημα για τη συνάντηση του Ιδρύματος των Ευρωπαίων Δικηγόρων – Λιλ, 28.11.2018