Υποχρεωτικά ξεχωριστό εκκαθαριστικό για τους συζύγους – Τα υπέρ και τα κατά