Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.