Υποβολή αιτήσεων κοινωνικού μερίσματος για μερικές κατηγορίες δικαιούχων