ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΣΤΙΣ 31.12.2018