Τροποποίηση απόφασης για το καθεστώς ακύρωσης γραμματίων προείσπραξης