ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (α1-δ) ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (α1) – 18 / 07 / 2017