Το briefing της ημέρας – Φορολογικές δηλώσεις 2018 και αμοιβές διαχειριστών (18.04.2018)