Το briefing της ημέρας – Ανασκόπηση δηλώσεων – Ασφαλιστικές ειφορές – κ.ά. (27.07.2018)