Το 91,9% των ενδικοφανών προσφυγών εξέτασε έγκαιρα η Δ.Ε.Δ.