Το σχόλιο της Δευτέρας – Στο Καφενείο των Λογιστών.