Το σχόλιο της Δευτέρας- Μεγαλώνει, όμως δεν τον φοβίζουν οι αριθμοί που σχηματίζουν τις δεκαετίες