Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 1.779 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019

Ελληνικα