Τι σημαίνει για τον φορολογούμενο η κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης

Ελληνικα