Τι θα πληρώσουν για εισφορές όσοι εκδίδουν αποδείξεις δαπάνης