Τιμητική εκδήλωση του ΔΣΑ για τον πρώην Πρόεδρό του, Ευάγγελο Γιαννόπουλο (19/2)