Τελευταίες λεπτομέρειες για τις 120 δόσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών