Τα παράδοξα και oι λύσεις που δίνει η δήλωση των επαγγελματικών λογαριασμών