Σύμβουλος χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ανάπτυξης και βιωσιμότητας επιχειρήσεων με αντικείμενο τη χρηματοοικονομική ανάλυση, την πιστωτική πολιτική και τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις

Ελληνικα