Σχεδιάζεται νέα πάγια ρύθμιση με 24 ή 36 δόσεις για τις οφειλές