Σχέδιο για επέκταση της υποχρέωσης εγκατάστασης POS σε δεκάδες επαγγέλματα