Συνεχίζονται έως και την 15η Μαρτίου οι δίωρες διακοπές στα ακροατήρια των Ποινικών και Πολιτικών Δικαστηρίων