Συνεργάτες του ΔΣΑ στο Πρωτοδικείο για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων που θέλουν να καταθέσουν δικόγραφα