Συνέδριο“Artificial Intelligence – Human Justice”, Lille, 30.11.2018