Συνέδριο από την Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου: «Ιδεολογία και Ποινικό Δίκαιο»