Συνάντηση της Ομάδας Διαλόγου του Κόμβου Καινοτομίας της Ε.Κ.