Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣΑ με τον Πρόεδρο της Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα

Ελληνικα